💻 Webinar-alert! Så balanserar du framgång och välmående – Experternas bästa tips!

Vanliga frågor & svar för kunder

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som brukar dyka upp. Klicka på frågan för att få fram svaret. Om du inte hittar det svar du söker är du alltid välkommen att maila oss din fråga på info@talentq.se

Innan kandidat påbörjar våra tester, oberoende om det är ett färdighetstest eller personlighetsformulär så kommer kandidat att få en eller fler övningsfrågor. Detta för att kandidat ska få en god förståelse för layout och utformning av vad som komma skall. Det kommer att finnas en utförlig beskrivning av testet i samband med övningsfrågorna.

Trait report och response styles har tillsammans blivit Full trait report. Ni finner svarsstilarna längst ner på samma sida som karaktärsdragen.

Eftersom det är en ny rapport så kan en behöva uppdatera sin rapportlista, det gör du enkelt genom att öppna projektet, välja Settings i menyn och besöka Reporting.

Ja, det är vi. Det går via en automation att skicka ut tester genom Teamtailor. En adderar TQ Nordic som en trigger i ett stage. Maila info@talentq.se för mer information.

TQ Nordics färdighetstester har uppdaterats med ny forskning, dock är svårighetsgraden och vad vi mäter detsamma. Största skillnaden är att tidsåtgången inte längre är synlig för kandidaten, denna justering är gjord med kandidatupplevelsen i åtanke och för att inte diskriminera någon grupp.

När en bedömmer percentiler så är det korrekta:

1-30 = under medel

31-69 = medel

70-99 = över medel

Färdighetstesterna är kalibrerade där tid som spenderas per fråga avgör poängen.

För att skapa en jämförelsegrupp behöver ni minst 100 personer, vi kommer även arbeta nära för att säkerställa att resultaten som inkluderas är giltiga och har en bra spridning.

Varje gång gruppen växer måste vi manuellt säkerställa giltigheten – vanligtvis sker detta ungefär en gång om året.

Dimensions motsvarighet är TQ Personality. Teamprofilen baseras fortfarande på Belbins teamroller, men eftersom att vårt frågeformulär till TQ Personality är uppdaterad, så blir resultatrapporten inte densamma då den associeras till ett frågeformulär med andra Items.

Har en dock arbetat med våra teamrapporter innan kommer en att känna igen sig och fortfarande kunna få fram likvärdig information som i Dimension.

Vad gäller TQ Personlighet & TQ Motivation behöver en inte göra någon justering då de resultaten inte väger in någon tidsaspekt. Möjligen kan en ta i beaktning under återkopplingen om kandidaten har haft svårt att ta ställning till olika påståenden. Vad vi rekommenderar är att ha en öppen dialog och resonerar kring resultaten och låter kandidaten förklara hur de upplever olika situationer med hjälp av exempel.

När det kommer till färdighetsbedömningarna kan vi justera tiden som kandidaten har på sig att genomföra testen från 5-100% tidspåslag (i 5%-intervall). Kandidaten får då mer tid på sig per fråga. Där behöver dock ni internt komma överens om hur mycket tid ni vill addera (beroende på variation), så att ni har en samsyns och att alla era kandidater bedöms likvärdigt.

TQ Nordic är har även integrerat alla våra tester med Recite Me. Det ger en förbättrad användarupplevelsen genom att erbjuda anpassade funktioner direkt i testmiljön så som lättläst text, språköversättning med mera för att underlätta användning för personer med olika behov och preferenser.

Läs mer om Recite Me här

Rapporter en kan dela med ren icke certifierad person är alla som slutar med manager, candidate samt teamrapporten. Den nya kandidatrapporten är även matigare. Vår rekommendation är dock alltid att inte förse en icke certifierad person med rapporter utan istället be denne anteckna det du kan utläsa vid en återkoppling.

Rapporten är ju “endast” resultatet, din analys och återkoppling inte finns med – där tappar chefen massvis med information som du som certifierad sitter på. Det är oftast den servicen de efterfrågar; vår analys, tolkning och dialog med kandidaten.

Det är egentligen ingenting alarmerande. För dialog med kandidaten kring hur den upplevde de olika färdighetstesterna och se om något inträffat. Med tanke på de andra resultaten har ju kandidaten kapacitet att nå resultat medel eller över medel. Säkerställ med frågor hur hen hanterar till exempel skriftlig eller muntlig information om resultatet gällde det verbala testet.

DNA-rapporten är baserad på frågeställningarna från TQ Personality. Potentialpoängen som visas på en skala 1-5, syftar på hur stark kandidatens resultat överensstämmer gentemot potentialfaktorerna. Vi räknar alltså inte antal korrekta svar som i färdighetstesterna.

För dem som redan har eller har haft en ledarroll rekommenderar vi istället Ledarskapsprofilen, där vi tittar på specifika ledarskapsegenskaper som man mäter mer eller mindre starkt gentemot.

Hos SOVA sparas testdata permanent för att möjliggöra långsiktig analys och utvärdering. Däremot anonymiseras alla personuppgifter relaterade till kandidaterna 2 år efter testets genomförande. Detta säkerställer att kandidaternas integritet skyddas samtidigt som värdefull data förblir tillgänglig för framtida insikter. Denna policy är en del av vårt åtagande för att balansera integritetsskydd med de behov som finns för datadriven beslutsfattning inom rekrytering och personalutveckling.

Boka demo

Boka en kostnadsfri och förutsättningslös demo och upptäck hur vi kan anpassa våra lösningar för att möta just dina behov och förbättra din verksamhet.