💻 Webinar-alert! Så balanserar du framgång och välmående – Experternas bästa tips!

TQ Personlighet

Med TQ Personlighet kan du få en djupare förståelse för individens styrkor, utvecklingsområden och potential.

TQ Personlighet är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig få en djupare förståelse för dina kandidaters personlighet.

Genom att använda TQ Personlighet kan du identifiera kandidaters karaktärsdrag och potential. Genom att använda den vetenskapligt baserade HEXACO-modellen ger TQ Personlighet dig en pålitlig och validerad insikt i kandidaternas personlighet och beteendepreferenser.

Mätning av karaktärsdrag

TQ Personlighet mäter 18 olika karaktärsdrag som är relevanta för arbetsrelaterade beteenden och förmågor.

Indikatorer för karaktärsdrag

Varje karaktärsdrag innehåller 3 indikatorer som ger en mer nyanserad bild av beteendet.

HEXACO-modellen

TQ Personlighet grundar sig på HEXACO-modellen, som är en teoretisk modell för personlighet.

Normgrupper och statistik

Formuläret använder normgrupper som är statistiskt signifikanta för att representera den arbetsföra befolkningen globalt.

Svarsstilar

TQ Personlighet mäter även svarsstilar, som inkluderar social önskvärdhet, konsekvens och värderingsspridning.

Användningsområden

TQ Personlighet kan användas för olika ändamål, inklusive rekrytering och urval, personlig utveckling och karriärplanering.

Hitta perfekt matchning med TQ Personlighet!

Navigera mot framgång med precision genom 18 karaktärsdrag

Formuläret använder normgrupper som är statistiskt signifikanta för att representera den arbetsföra befolkningen.

TQ Personlighet kan bland annat användas för...

Rekrytering och urval

TQ Personlighet kan användas för att identifiera och bedöma kandidaters lämplighet för olika yrkesroller.

Genom att analysera karaktärsdragen, och jämföra mot kravprofilen, kan rekryterare få en djupare förståelse för hur kandidaten kan passa in i arbetsmiljön och trivas i rollen.

Personlig utveckling

TQ Personlighet kan vara ett värdefullt verktyg för individens personliga utveckling.

Genom att bli medveten om sina egna beteendemönster och preferenser kan man fokusera på att stärka sina styrkor och arbeta med eventuella utvecklingsområden.

Team- eller grupputveckling

TQ Personlighet kan användas för att identifiera ett team eller en grupps potential baserat på individernas individuella karaktärsdrag.

Genom våra olika rapporter för team får vi ett bra underlag för att identifiera gruppens potentiella styrkor och utvecklingsområden relaterat till teamet eller gruppens syfte och mål.

Kom igång med TQ Personlighet

Vi erbjuder en rad fantastiska tjänster och lösningar som kan skräddarsys efter dina specifika behov. Boka en demo med oss idag och låt oss visa dig hur vi kan hjälpa dig.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste branschnyheterna och exklusiva erbjudanden direkt till din inkorg!

Boka demo

Boka en kostnadsfri och förutsättningslös demo och upptäck hur vi kan anpassa våra lösningar för att möta just dina behov och förbättra din verksamhet.