💻 Webinar-alert! Så balanserar du framgång och välmående – Experternas bästa tips!

Skapa din egen AI-kollega

Din egna AI anpassad för din verksamhet och tränad i Talent Management.

Med vår expertis och innovativa teknik kan du förverkliga dina idéer och ta steget in i den spännande världen av artificiell intelligens.

Vi förstår vikten av att kunna anpassa och skräddarsy en AI för att möta specifika behov och krav. Med vårt verktyg kan du enkelt definiera och utforma dina AI-lösningar för att passa just ditt företag eller projekt.

Som ChatGPT, men tränad i Talent Management och expert på din verksamhet

Din AI-kollega är, utöver att vara expert på din verksamhet, även specialiserad på Talent Management med kunskap inom bl.a. rekrytering, utveckling och HR. Den är uppdaterad med den senaste forskningen och är GDPR-säkrad. Ungefär som ChatGPT, men bättre och på dina villkor.

Vad kan AI-kollegan göra?

Skriva kravprofil

AI-kollegan hjälper dig att skapa en tydlig och detaljerad kravprofil som attraherar de bästa kandidaterna.

Generera jobbannons

Generera kraftfulla och välskrivna jobbannonser som lockar rätt kandidater till din organisation.

Välja urvalsmetod

Få värdefulla insikter och rekommendationer för att välja den mest effektiva och passande urvalsmetoden.

Marknadsföring

Få hjälp att skapa marknadsföringsmaterial till bland annat sociala medier, och attrahera rätt kandidater.

Skapa intervjufrågor

AI-kollegan hjälper dig att skapa en tydlig och detaljerad kravprofil som attraherar de bästa kandidaterna.

Skapa arbetsprov

Skapa relevanta och realistiska arbetsprover som testar kandidaternas kompetens på ett strukturerat sätt.

Bedömningslista

Skapa en bedömningslista i tabellformat för att kunna rangordna kandidater baserat på relevant data.

Tolka testresultat

Få hjälp analysera kandidaters testresultat och få insiktsfulla utvärderingar, jämförelser och rapporter.

Mejlmallar

Skapa mejlmallar för kandidater som blivit kallade till intervju och kandidater som inte gått vidare i processen.

Teståterkoppling

Få färdig feedback att ge till kandidaten genom noggrann analys och utvärdering av testresultat.

Outreach

Skapa unika outreach-mejl som framhäver kandidatens relevanta styrkor i förhållande till rollen du ska rekrytera till.

Sociala medier

Få hjälp att skriva spännande inlägg och relevanta kommentarer som gör dig mer intressant som rekryterare.

Unik för ditt företag

Din AI-kollega är upplärd och unik baserat på ditt företag, dina rekryteringsprocesser och vad du vill ha stöd med.

Vägledning

Få hjälp och vägledning för att optimera dina rekryteringsprocesser samt fatta välgrundade beslut.

Fakta

Ställ frågor och håll dig kontinuerligt uppdaterad om bästa praxis inom Talent Acquisition.

Anställningskontrakt

Skapa skräddarsydda anställningskontrakt baserat på tjänst, lön, arbetstid, arbetsuppgifter och mer.

Ladda upp dokument och träna din AI

Din AI-kollega kan anpassas genom dokument om ditt företag och era arbetsprocesser, så att den kan hjälpa dig ännu bättre.

Vi prioriterar din säkerhet

🌎 Var lagras min data?

För europeiska användare sker datalagring inom EU, för användare inom de nordiska länderna sker lagring i Norden tillika Sverige. Din data sparas i maximalt 24 månader.

🕵️‍♂️ Kan jag vara säker på att min data hanteras konfidentiellt?

Ja, du kan vara säker på att din data hanteras konfidentiellt. Dina filer är säkra, skyddade och endast tillgängliga för systemet och auktoriserade parter.

🚫 Kan min data bli publik?

Nej. Datan används inte till att träna upp andra AI-lösningar utan är enbart till för dig som användare.

🔒 Är den GDPR-kompatibel?

Ja, den är GDPR-kompatibel. Det innebär att hanteringen av din data följer de europeiska dataskyddsförordningarna och att dina rättigheter som användare skyddas.

🕵️‍♂️ Hur länge sparas min data?

Filerna raderas fullständigt från systemet när du som användare väljer att göra det för att garantera att ingen oönskad data finns kvar.

👥 Vem har åtkomst till min data?

Endast ett begränsat antal auktoriserade anställda och kontrakterade tredje parter har åtkomst till din data. Dessa parter är strängt bundna av konfidentialitets- och säkerhetskrav för att säkerställa datans integritet och säkerhet.

Håll dig up-to-date med oss

AI som lösning på mänskliga fel

Rapporten från Allbright, “Rekryteringsbolagen – Näringslivets Grindvakter”, lyfter fram en kritisk aspekt av arbetslivet – den bristande mångfalden och jämställdheten i svenskt näringslivs toppskikt. Genom att granska rollen som rekryteringsfirmor spelar i att forma framtidens ledarskap, belyser rapporten hur viktiga beteendeförändringar kan genomföras för att bryta rådande mönster.

Kandidaters användning av ChatGPT i rekryteringsprocessen: Fusk eller framsteg?

Large Language Models (LLMs) som ChatGPT skapar debatt. Är de en genväg till lathet eller en motor för produktivitet? Inom rekrytering är den stora frågan: bidrar de till fusk eller effektivare anställningar?

Kom igång med din egen AI

Vi erbjuder en rad fantastiska tjänster och lösningar som kan skräddarsys efter dina specifika behov. Boka en demo med oss idag och låt oss visa dig hur vi kan hjälpa dig.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste branschnyheterna och exklusiva erbjudanden direkt till din inkorg!

Boka demo

Boka en kostnadsfri och förutsättningslös demo och upptäck hur vi kan anpassa våra lösningar för att möta just dina behov och förbättra din verksamhet.

Boka demo

Boka en kostnadsfri och förutsättningslös demo och upptäck hur vi kan anpassa våra lösningar för att möta just dina behov och förbättra din verksamhet.