💻 Webinar-alert! Så balanserar du framgång och välmående – Experternas bästa tips!

Upptäck potentialen med TQs testverktyg

Du kan använda våra tester, konsulttjänster och verktyg helt separat eller som en integrerad del i allt HR-arbete - du väljer vad som passar bäst i din organisation.

Vi erbjuder följande tester:

TQ Personlighet

Vårt personlighetsformulär hjälper dig att förstå individers karaktärsdrag och föredragna beteendestilar i yrkeslivet. Med utgångspunkt i HEXACO får du insyn i hur personen interagerar med andra, hur de organiserar sig själva och angriper problem samt hur de hanterar känslor och situationer på arbetet.

Formuläret är kvalitetssäkrat av BPS (British Psychological Society) och är ett av branschens mest träffsäkra verktyg.

TQ Färdighet

Våra kognitiva färdighetstester mäter verbal, numerisk respektive logisk kapacitet och kan användas tillsammans eller var för sig beroende på vad som är viktigast för rollen. De kan användas oavsett tjänst och tidigare erfarenhet. Testerna är adaptiva och anpassar sig i realtid efter individens kapacitet.

Ett kapacitetstest ger alla personer samma möjlighet att visa sin förmåga eller potential oavsett tidigare arbetslivserfarenhet eller utbildningsnivå.

TQ Motivation

Ett motivationstest kartlägger vad som motiverar en individ och är ett kraftfullt verktyg för att arbeta med exempelvis utveckling av personer och grupper, coachning, samt kultur- och värderingsarbete.

Medan personlighetstest kartlägger hur en individ beter sig i olika situationer, visar motivationstestet varför samt vilka värderingar och drivkrafter som ligger bakom. Testet ger dig konkreta actions för hur du kan arbeta med engagemang och skapa motivation utifrån individens tydligaste motivatorer.

360 feedback

Självmedvetna ledare är mer lyhörda och har lättare att anpassa sitt ledarskap för att direkt påverka framgången för sina team och organisationen de verkar inom.

Vårt 360-verktyg är ett kraftfullt sätt att få en flerdimensionell bild av en persons uppvisade kompetenser, beteendemönster och kommunikationsstilar – hur upplevs individen och dennes förmåga av sin omgivning? Analysen baseras på input från exempelvis ledare, kollegor, kunder och medarbetare man arbetar med.

Skillstester

Med våra tester kan du få en exakt och objektiv bedömning av varje kandidats tekniska kompetenser och förmågor.

Genom att samarbeta med Kattis, eSkills och Codility, tre erkända plattformar inom skillstester, kan vi erbjuda dig det bästa av två världar – kraftfulla testverktyg och expertis.

Kom igång med TQ Assessments

Vi erbjuder en rad fantastiska tjänster och lösningar som kan skräddarsys efter dina specifika behov. Boka en demo med oss idag och låt oss visa dig hur vi kan hjälpa dig.

Boka demo

Boka en kostnadsfri och förutsättningslös demo och upptäck hur vi kan anpassa våra lösningar för att möta just dina behov och förbättra din verksamhet.