💻 Webinar-alert! Så balanserar du framgång och välmående – Experternas bästa tips!

Vanliga frågor & svar för kandidater

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som brukar dyka upp. Klicka på frågan för att få fram svaret. Om du inte hittar det svar du söker är du alltid välkommen att maila oss din fråga på info@talentq.se

Var god och säkerställ så att alla tecken i länken är inkluderade. Om du inte kan klicka på länken så kan du prova att kopiera in den i din browser.

Våra tester anpassade för att kunna genomföras på både mobil och surfplatta men såklart även på datorenhet. Vi rekommenderar att du använder den enhet du känner mig mest bekväm med.

Följande webbläsare har garanterad kompabilitet med våra tester.

 • Den senaste versionen av Chrome och Firefox på Windows 10 och macOS 10.14+
 • Microsoft Edge på Windows 10
 • Safari på macOS 10.14
 • Chrome browser på Android (Android 8+) *
 • Safari på iPhone (iOS 11+)

 

 • Säkerställ att du har god internetuppkoppling!
 • Se till att du befinner dig i en ostörd miljö utan risk för avbrott eller oväsen för att kunna koncentrera dig och prestera så bra som möjligt.
 • Avsätt god tid för att genomföra testerna. Tänk på att du behöver tid för att läsa igenom instruktioner och göra övningsfrågor.
 • Svara så spontant och ärligt som möjligt i personlighetsformulär och motivationsformulär.
 • Var beredd på att färdighetstesterna kan upplevas som stressande då frågorna är adaptiva, vilket innebär att du får en svårare fråga för varje korrekt svar du ger.
 • För vårt numeriska test behöver du miniräknare. Du kan välja att använda kalkylatorn på din mobil, men slå då av knapplåset så att telefonen inte låser sig under pågående test. Vi rekommenderar även att du har papper och penna tillgängligt.

Vi på TQ Nordic strävar efter att tillhandahålla så rättvisa och jämförbara testresultat som möjligt, vilket kan innebära att individer behöver anpassningar i sina tester eller under genomförandet. Om du tror att du behöver anpassningar – vänligen kontakta den rekryterande organisation som bett dig om att genomföra testerna. De kommer då att göra en bedömning kring möjliga justeringar, som exempelvis tidstillägg eller hjälp med uppläsning.

TQ Nordic är har även integrerat alla våra tester med Recite Me. Det ger en förbättrad användarupplevelsen genom att erbjuda anpassade funktioner direkt i testmiljön så som lättläst text, språköversättning med mera för att underlätta användning för personer med olika behov och preferenser.

Tänk på att våra tester går att genomföra på både mobil och surfplatta men såklart även på datorenhet.

Läs mer om Recite me här.

I vår personlighetsprofil TQ Personality och motivationsprofil TQ Motivation så kan du själv logga in igen och fortsätta där du avslutade formuläret. Formulären behöver inte genomföras i ett svep.

Våra färdighetstester ska genomföras i en sittning. Du kan välja att göra testen vid olika tidpunkter men för att ge ett korrekt resultat ska påbörjat test även slutföras, ett pausat test kan bli missvisande. Om du har tappat internetuppkopplingen så kan du fortsätta där du slutat men vi rekommenderar att du kontaktar rekryterande organisation som bett dig om att genomföra testerna och ber att få ditt test nollställt.

Gällande 360 utvärdering kan du logga in igen och fortsätta där du avbröt processen. 360 behöver inte genomföras i ett svep.

Se till att du har läst instruktionerna över hur du svarar på frågorna noggrant – vissa kompetensfrågor kan kräva två eller fler svar, medan personlighetsfrågor ber dig att bara välja ett svar i varje kolumn.

När du har valt alla nödvändiga svar kommer du att kunna klicka på “Nästa” för att gå vidare till nästa fråga. Om detta misslyckas, ändra din webbläsare till Google Chrome.

När det gäller nästa steg i rekryteringsprocessen, behöver du vända dig till rekryterande organisation för att få svar. Vi på TQ Nordic tillhandahåller testplattformen och har inte någon information gällande övriga delar av rekryteringsprocessen.

Våra kunder, organisationen som bett dig om att genomföra testerna, kan ha olika lagringstid, men generellt sparas ett resultat i 2 år.

Du behöver vända dig till den rekryterande organisation som bett dig om att genomföra testerna, så kommer de att tilldela dig dina resultat. Våra kunder är personuppgiftsägare enligt GDPR och vi på TQ Nordic är personuppgiftsbiträden.

Som personuppgiftbiträden får vi inte lämna ut ditt testresultat till dig utan tillstånd från personuppgiftsägaren (vår kund).

Du behöver vända dig till den rekryterande organisation som bett dig om att genomföra testerna. Det är de som lägger upp de tester du ska genomföra i vår plattform.

Du behöver vända dig till den rekryterande organisation som bett dig om att genomföra testerna, så kommer de att radera dina resultat. Våra kunder är personuppgiftsägare enligt GDPR och vi på TQ Nordic är personuppgiftsbiträden. Som personuppgiftbiträden får vi inte radera testresultat eller andra personuppgifter utan tillstånd från personuppgiftsägaren (vår kund).

Behöver du byta språk för instruktioner så klickar du på Language längst upp till höger i bild. Där finner du alla språk våra instruktioner finns tillgängliga i.

Du kommer kunna byta språk i inloggat läge. Du finner språkinställningarna längst upp till höger i bild. Du kan byta språk inför varje test du ska genomföra. Har du inte kommit överens om något annat med din rekryterare så väljer du ditt modersmål.

Vår kandidatvy är skapad för att vara överskådlig och enkel att navigera. Det bör vara tydligt när alla dina tester är slutförda. Du kommer bland annat kunna läsa att Det finns inga fler aktiviteter att slutföra. Tack för din medverkan!

Dina tester ska även ha flyttats ifrån Dina tilldelade aktiviteter till Senaste aktiviteter.

Innan du påbörjar våra tester, oberoende om det är ett färdighetstest eller personlighetsformulär så kommer du att få en eller fler övningsfrågor. Detta för att du ska få en god förståelse för layout och utformning av vad som komma skall. Det kommer att finnas en utförlig beskrivning av testet i samband med övningsfrågorna.

Boka demo

Boka en kostnadsfri och förutsättningslös demo och upptäck hur vi kan anpassa våra lösningar för att möta just dina behov och förbättra din verksamhet.