✨ TQ Nordic expanderar genom förvärv av PharusTech AB!

Miten varmistan työssä jaksamisen ja positiivisen ilmapiirin muutoksen keskellä?

Positiivisen ilmapiirin luominen muutoksen keskellä on erityisen tärkeää henkilöstön jaksamisen ja sitoutumisen varmistamiseksi. Muutokset voivat aiheuttaa epävarmuutta ja stressiä työntekijöille, ja hyvä ilmapiiri auttaa heitä käsittelemään näitä haasteita paremmin. Panostaminen jäävään henkilöstöön on olennaista, koska sitoutuneet ja motivoituneet työntekijät ovat avainasemassa yrityksen menestyksen kannalta.

Muutoksen keskellä henkilöstön jaksamisen varmistaminen edellyttää avointa ja rehellistä viestintää. Työntekijöiden tulee tietää, miksi muutoksia tehdään, miten ne vaikuttavat heihin ja mitä odotuksia heille asetetaan. Kuunteleminen ja työntekijöiden tunnistaminen ovat tärkeitä tekijöitä epävarmuuden käsittelemisessä. Luo tilaa keskusteluille ja anna työntekijöille mahdollisuus jakaa ajatuksiaan ja huoliaan.

Hyvän ilmapiirin ylläpitäminen vaikeissa olosuhteissa vaatii johtajuutta ja empatiaa. Ole läsnä ja tue työntekijöitäsi muutoksen keskellä. Positiivinen ja kannustava asenne sekä avoin kommunikaatio auttavat luomaan luottamusta ja yhteisöllisyyttä. Juhlista onnistumisia ja kannusta työntekijöitäsi pysymään motivoituneina.

Panostaminen jäävään henkilöstöön on tärkeää monestakin syystä. Sitoutuneet työntekijät ovat motivoituneita tekemään parhaansa, mikä parantaa työn laatua ja tuottavuutta. Huolehtimalla työntekijöistäsi ja luomalla positiivisen ilmapiirin voit varmistaa, että he pysyvät motivoituneina ja sitoutuneina myös muutosten keskellä.

Tiimiytymisen voima

Tiimipäivä on tehokas keino luoda ja ylläpitää positiivisen ilmapiirin. Se tarjoaa tilaisuuden tiimin jäsenille kokoontua yhteen, käsitellä tärkeitä aiheita, rakentaa yhteistyötä ja vahvistaa tiimin yhteenkuuluvuutta. Parhaimmillaan se johtaa merkityksellisiin seurauksiin, kuten:

Kaiken kaikkiaan tiimipäivä on erinomainen tapa edistää tiimin hyvinvointia, tehostaa yhteistyötä ja vahvistaa tiimin suorituskykyä. Säännölliset tiimipäivät voivat olla avain menestyksekkään tiimityön rakentamisessa. 

TQ Tiimianalyysi

TQ tiimianalyysi on työkalu, joka syventyy tiimin dynamiikkaan ja vuorovaikutukseen. TQ:n tiimianalyysillä voidaan arvioida tiimin jäsenten yhteistyötä, kommunikaatiota ja rooleja tiimin sisällä. Analyysin avulla voidaan tunnistaa tiimin vahvuudet, kehityskohteet ja mahdolliset konfliktitilanteet.

Tiimianalyysin avulla voidaan myös tarkastella yksittäisten tiimin jäsenten vahvuuksia ja heikkouksia suhteessa tiimin tavoitteisiin. Analyysin avulla tiimin vetäjä ja jäsenet voivat saada arvokasta tietoa siitä, miten tiimi toimii yhdessä ja miten tiimin toimintaa voitaisiin kehittää entistä tehokkaammaksi.

TQ tiimianalyysin avulla voidaan luoda pohja paremmalle tiimityölle, parantaa kommunikaatiota ja rakentaa vahvempaa tiimihenkeä. Analyysin avulla tiimi voi tunnistaa vahvuutensa ja kehityskohteensa sekä luoda suunnitelman tiimin tehokkuuden ja yhteistyön parantamiseksi.

Lisätietoa TQ tiimianalyysista ja siihen pohjautuvasta workshopista löydät täältä.

Innolla apunanne,

Karin Gummerus

Boka demo

Vi erbjuder en rad fantastiska tjänster och lösningar som kan skräddarsys efter dina specifika behov. Boka en demo med oss idag och låt oss visa dig hur vi kan hjälpa dig.

Boka demo

Boka en kostnadsfri och förutsättningslös demo och upptäck hur vi kan anpassa våra lösningar för att möta just dina behov och förbättra din verksamhet.

Testa vår AI-kollega kostnadsfritt

Säg hej till Theo - Din AI-kollega specialiserad på Talent Management. Just nu kan du testa honom helt kostnadsfritt. Varsågod!