💻 Webinar-alert! Hur psykologiska tester formade en OS-Guldmedaljörs framgång

HEXACO vs Big Five – En jämförelse och förklaring till varför HEXACO är bättre

När vi jämför HEXACO med Big Five, två av de mest populära personlighetsmodellerna inom psykologin, är det viktigt att förstå både deras likheter och skillnader. I denna artikel belyser vi de centrala skillnaderna mellan dessa två modeller och varför HEXACO framstår som ett mer fördelaktigt alternativ i många sammanhang.

Big Five

Uppskatta nya upplevelser, konst, känslor, äventyr
Självdisciplin, agera plikttroget, planering, organisation
Energi, positiva känslor, självsäkerhet, social aktivitet, entusiasm
Medkännande, samarbetsvillig, vänlighet, empati
Närmare till känslor som; ilska, ångest, depression, sårbarhet

HEXACO

Fairness, ödmjukhet, opartiskhet
Motsatsen till neuroticism
Energi, positiva känslor, självsäkerhet, social aktivitet, entusiasm, lik Big Five
Självdisciplin, agera plikttroget, planering, organisation, lik Big Five
Liknande tillmötesgående i Big Five men inkluderar element av eftergivenhet och följsamhet
Inkluderar dimensioner av kreativitet och nyfikenhet, lik Big Five

Ny Dimension: Ärlighet-Ödmjukhet

Ett av de största tilläggen i HEXACO är dimensionen Ärlighet-Ödmjukhet, vilket hjälper till att mäta tendenser som ärlighet, ödmjukhet och opartiskhet. Detta tillägg gör HEXACO till ett kraftfullare verktyg inom områden där etik och moral är särskilt viktiga, som i juridiska yrken, vård och högre ledningspositioner.

Bättre förutsägelse av beteenden

HEXACO har visat sig vara överlägsen när det kommer till att förutsäga vissa typer av beteenden, inklusive arbetsprestation och etiska överträdelser. Dimensionen Ärlighet-Ödmjukhet är särskilt användbar för att identifiera potentiella risker för oärligt beteende.

Kulturell överförbarhet

Studier har föreslagit att HEXACO-modellen kan ha en bättre kulturell överförbarhet jämfört med Big Five, vilket gör den till ett mer lämpligt val för internationella organisationer och multikulturella studier.

Användningsområden

Medan Big Five är effektiv för breda, generella personlighetsbedömningar, erbjuder HEXACO-specifika insikter som kan vara avgörande i vissa professionella och personliga kontexter. HEXACO används ofta i situationer där en djupare förståelse för moral och etik är nödvändig.

Därför är HEXACO bättre 🎉

HEXACO erbjuder en djupare och mer detaljerad bild av personlighet, vilket kan vara avgörande för roller där personlighetens finare nyanser kan påverka utfall och beslut.
Genom att inkludera Ärlighet-Ödmjukhet, erbjuder HEXACO en större förmåga att förutsäga beteenden och tendenser som är viktiga i många sociala och professionella sammanhang.
HEXACO’s bättre kulturella överförbarhet gör det till ett idealiskt verktyg för globala företag som behöver förstå och integrera en mångfald av anställda från olika kulturella bakgrunder.

Sammanfattningsvis står HEXACO ut som ett mer omfattande och anpassningsbart verktyg för personlighetsbedömning jämfört med Big Five. 

Dess förmåga att ge djupare insikter och förutsäga specifika beteenden gör det till en överlägsen modell, särskilt i dynamiska och etiskt krävande miljöer.

Magdalena Ståhl

Boka demo

Vi erbjuder en rad fantastiska tjänster och lösningar som kan skräddarsys efter dina specifika behov. Boka en demo med oss idag och låt oss visa dig hur vi kan hjälpa dig.

Boka demo

Boka en kostnadsfri och förutsättningslös demo och upptäck hur vi kan anpassa våra lösningar för att möta just dina behov och förbättra din verksamhet.

Hur psykologiska tester formade en OS-Guldmedaljörs framgång 🥇

Webinar med OS-guldmedaljören Sara Hector och hennes coach, samt TQ Nordics VD, Carl Magnus Helin.