💻 Webinar-alert! Hur psykologiska tester formade en OS-Guldmedaljörs framgång

HEXACO-modellen: Den nyanserade bilden av personlighet 

Personlighetsmodellen “Big (5) Five” har länge varit grundläggande inom psykometri och används brett i rekryterings- och utvecklingssammanhang. Men nu pratas det allt oftare om HEXACO och den sjätte personlighetsdimensionen Honesty – Humility (Ärlighet – Ödmjukhet), även kallad (H-faktorn).

HEXACO är en uppdatering av Big-Five-modellen

och kallas även Big Five Plus, som på senare tid har vunnit mark på grund av dess fördjupade insikt och bredd i just personlighetsfaktorn Ärlighet och Ödmjukhet.

HEXACO omfattar sex dimensioner

Genom att inkludera även denna dimension fångar du kritiska personlighetsdrag som äkthet, frånvaro av girighet och prestigelöshet, vilka alla i allra högsta grad har en påverkan på arbetslivet och belyser särskilt individens interaktion och kommunikation med andra människor.

Med hjälp av denna faktor får du även insikt i huruvida personen är bekväm att stå i centrum, hur uppriktig och rättfram personen är mot andra och personens känsla för regelefterlevnad – beteenden som alla är särskilt centrala när det kommer till egenskaper hos en ledare.

Varför är HEXACO en bättre modell?

HEXACO erbjuder en mer nyanserad bild av personlighet, vilket är avgörande för att förstå individer på en djupare nivå. Faktorn Ärlighet – Ödmjukhet är särskilt unik och relevant i en tid där etik och transparens blir allt viktigare i företagskultur och ledarskap.

Fördelarna med att inkludera ärlighet-ödmjukhet i personlighetsmodellen är uppenbara. Genom att mäta denna faktor erhåller man en mer komplett bild av individens moraliska kompass och prosociala beteende, samtidigt som du får indikation om individens behov av erkännande och status.

Personer på ena sidan av H-faktorn tenderar att undvika manipulation för egen vinning, och är hellre mycket ärliga och raka, samt otroligt ödmjuka och prestigelösa i sin framtoning. Personer på andra sidan av skalan däremot är mycket bekväma med att smickra och tumma på regler för att kunna komma vidare i sitt arbete, och är samtidigt mer prestigefulla i sin interaktion med andra, och uppskattar status och erkännande i större utsträckning.

Genom att integrera ärlighet-ödmjukhet i personlighetsbedömningen kan man bättre förutsäga beteenden såsom altruism, solidaritet och etiskt beslutsfattande. Denna dimension ger också insikt i individens inställning till materialism, social status och moraliska dilemman, vilket är avgörande inom många arbetsrelaterade sammanhang.

Att betona ärlighet-ödmjukhet i personlighetsbedömningar möjliggör en mer rättvis och nyanserad bedömning av individens karaktär och värderingar. Det bidrar till en djupare förståelse för hur personligheten påverkar beteende och interaktioner på arbetsplatsen, vilket i sin tur kan leda till mer effektivt ledarskap, bättre teamdynamik och ökad arbetsprestation.

📈 Hur nyttjar jag HEXACO i mina personbedömningar?

På TQ Nordic använder vi HEXACO i våra psykometriska tester för att ge våra kunder en mer komplett och tillförlitlig analys av individens personlighet. Genom att använda HEXACO kan vi identifiera egenskaper som är viktiga men som kan missas i andra modeller som endast använder fem faktorer.

Sammanfattningsvis, medan Big Five ger en solid grund, erbjuder HEXACO en mer detaljerad och etisk dimension som är kritisk för nutidens arbetsmiljöer.

Är vi beredda att fortsätta undanta denna faktor?

Boka demo

Vi erbjuder en rad fantastiska tjänster och lösningar som kan skräddarsys efter dina specifika behov. Boka en demo med oss idag och låt oss visa dig hur vi kan hjälpa dig.

Boka demo

Boka en kostnadsfri och förutsättningslös demo och upptäck hur vi kan anpassa våra lösningar för att möta just dina behov och förbättra din verksamhet.

Hur psykologiska tester formade en OS-Guldmedaljörs framgång 🥇

Webinar med OS-guldmedaljören Sara Hector och hennes coach, samt TQ Nordics VD, Carl Magnus Helin.