✨ TQ Nordic expanderar genom förvärv av PharusTech AB!

Är mänsklig bedömning på väg ut? AI tar över

Generativ AI har under det här året intagit en central roll, drivet av lanseringen av ChatGPT. Denna banbrytande teknologi är ett stort steg framåt för stora språkmodeller (LLMs). Men det är inte bara generativ AI som gör avtryck. Framsteg inom kärninternet-hårdvara, såsom förstärkt och virtuell verklighet (AR/VR), har fångat uppmärksamheten, med Apples visionära framsteg i detta område som lovar en ny gräns för internet.

Med dessa utvecklingar uppstår frågan: Vilka konsekvenser har detta för framtiden inom bedömning?

Lagstiftning
För det första måste varje bedömning följa DEI-lagstiftning och principer för rättvisa, vilket måste demonstreras empiriskt. Respekt för användarnas integritet, till exempel enligt Europeiska GDPR-förordningen, är också grundläggande. När det gäller AI finns det också nya regleringar i både EU och USA som kommer att öka kontrollen över hur lösningar konstrueras och används. En “Ansvarsfull AI”-ansats bör bli normen för köpare.

Med försäkran för köpare att dessa frågor har hanterats, har generativ AI enorm potential för alla typer av bedömningssammanhang. Ett av de snabba vinsterna ligger i bedömning av resultat. Vi har redan maskininlärningstekniker som används för att analysera videointervjuer. Men möjligheterna sträcker sig bortom bara videorespons; generativ AI gör det möjligt att analysera skriftliga svar, övningar vid bedömningscenter, fallstudier och andra typer av bedömningar.

Det finns också möjligheter att förändra hur traditionella psykometriska konstruktioner som personlighet eller situationsbedömning mäts med en interaktiv och diskursiv metod med generativ AI, istället för traditionella fastformat-frågeformulär. Genom att möjliggöra skalbar analys över flera bedömningsinslag, kan generativ AI visa sig vara en spelväxlare som driver ner kostnader och ökar skalbarheten.

Bortom Bedömning
Det finns också betydande möjligheter att förbättra hur bedömningar och intervjuer genereras. Till exempel AI-drivet urval av de bästa kombinationerna av olika sätt och frågor för att bedöma en specifik roll. Detta skulle påskynda en övergång till massanpassning och bort från enhetliga, färdiga tillvägagångssätt.

Generativ AI har också förmågan att kraftigt förbättra rapportering och feedback, genom att erbjuda individer sammanhängande, högst relevanta insikter och rekommendationer. Denna teknologi har potential att sammanföra flera bedömningsverktyg och leverera koncis, värdefull rapportering till en överkomlig prisnivå. Och det behöver inte begränsas till traditionella format, utan kan vara konversationsartat som ger en coachningsliknande upplevelse.

Intervjuer
Med tillämpningen av generativ AI kan intervjuer också genomgå en revolution. Medan videointervjuer redan tillåter att inspelade svar analyseras i stor skala, tänk på möjligheterna att genomföra realtidsintervjuer med generativ AI kopplad till realistiska avatarer. Denna kombination skulle inte bara möjliggöra mycket skalbara intervjuupplevelser utan också underlätta automatiserad bedömning och radikalt minska arbetskraven för rekryteringsteam.

Medan detta tillvägagångssätt kan fungera bra för massrekrytering, kan mer specialiserade roller särskilt dra nytta av konvergensen av mjukvara och hårdvara. Förstärkt och virtuell verklighet, som funnits i några år nu, får ökad dragkraft eftersom hårdvaran har utvecklats. Facebooks investeringar i metaverse har lett till försäljning av cirka 20 miljoner enheter av deras Quest virtuella verklighetsheadset. Nu, med Apples inträde i mixed reality-scenen med deras Vision Pro-produkt, blir potentialen för utbredd användaradoption och plattformsomvandling ännu mer betydande. HR-teknikanalytikern Josh Bersin har belyst både tillämpningar på jobbet för högriskjobb, och den troliga fördubblingen eller tredubblingen av användningen av tekniken för lärande och utveckling.

Apples noggrant planerade inträde med Vision Pro ger trovärdighet åt marknaden, och när användarbasen växer öppnar detta upp stora möjligheter för nya former av bedömning när de kombineras med generativ AI. Även om det kanske tar en tid innan dessa plattformar får fäste, är scenen satt för att effektivt skapa hyperrealistiska simuleringar som speglar verkliga jobbscenarier, ett länge efterlängtat genombrott för bedömningsindustrin.

Omforma Bedömning
Sammanfattningsvis står generativ AI redo att hjälpa oss omforma landskapet för bedömning. Den har potentialen att inte bara minska beroendet av mänskliga bedömare, intervjuare och coacher, utan också möjliggöra komplexa bedömningssimuleringar där innehåll kan hanteras snabbt och enkelt. När vi utforskar de spännande möjligheterna är det viktigt att ta itu med det som kan hindra den snabba antagningen av dessa teknologier. Dock, med pågående framsteg av mjukvara och hårdvara, står framtiden för bedömning vid tröskeln till en transformativ era.

Boka demo

Vi erbjuder en rad fantastiska tjänster och lösningar som kan skräddarsys efter dina specifika behov. Boka en demo med oss idag och låt oss visa dig hur vi kan hjälpa dig.

Boka demo

Boka en kostnadsfri och förutsättningslös demo och upptäck hur vi kan anpassa våra lösningar för att möta just dina behov och förbättra din verksamhet.

Testa vår AI-kollega kostnadsfritt

Säg hej till Theo - Din AI-kollega specialiserad på Talent Management. Just nu kan du testa honom helt kostnadsfritt. Varsågod!