💻 Webinar-alert! Så balanserar du framgång och välmående – Experternas bästa tips!

AI som lösning på mänskliga fel

Rapporten från Allbright, Rekryteringsbolagen – Näringslivets Grindvakter, har kastat ett brådskande ljus på en av de mest kritiska aspekterna av arbetslivet idag – den bristande mångfalden och jämställdheten i svenskt näringslivs ledningspositioner. Denna insiktsfulla granskning avslöjar hur firmor inom executive search spelar en avgörande roll i att forma framtidens ledarskap. Rapporten belyser hur dessa viktiga mönster kan brytas och är en viktig väckarklocka för alla inom näringslivet. För att öka jämställdheten och mångfalden i toppositionerna måste det till en beteendeförändring, något som AI banar vägen för.

Algoritmer och objektivitet i urvalsprocessen

Den traditionella rekryteringsprocessen är fylld med subjektiva bedömningar. Från första urvalet baserat på CV och personligt brev till intervjuer där personkemi ofta väger tungt. Här vet vi att algoritmbaserade urvalsprocesser är ett paradigmskifte. Genom att implementera algoritmer som granskar kandidater på samma villkor mot fördefinierade kravprofiler, minskas den mänskliga faktorns inverkan på urvalsprocessen.

Ett konkret exempel på detta är användningen av algoritmer för att analysera svar från flera urvalsmetoder och vikta dessa samman till rekommenderade beslut. Dessa tester kan utformas för att mäta specifika färdigheter eller kunskapsområden som är direkt relevanta för jobbet, vilket ger en mer objektiv bedömningsgrund än en subjektiv magkänsla.

Strukturerade kravprofiler: Grunden för rättvisa urvalsprocesser

För att algoritmer effektivt ska kunna bidra till en mer rättvis urvalsprocess, krävs det noggrant utformade kravprofiler. En kravprofil bör inte bara inkludera specifika färdigheter eller erfarenheter utan också ta hänsyn till beteendemässiga kompetenser och potential för framtida utveckling. Genom att definiera dessa krav i förväg kan företag sedan använda algoritmer för att objektivt matcha kandidaters profil mot dessa kriterier.

Utvecklingen av dessa profiler kräver en djup förståelse för den specifika rollens behov samt en bredare insikt i företagets kultur och värderingar, något som en företagsanpassad AI kan kvalitetssäkra. Detta säkerställer att rekryteringsprocessen inte bara fokuserar på att fylla en position med en kompetent person utan också med någon som kan bidra positivt till företagets långsiktiga mål och arbetskultur.

AI:s roll i att utmana fördomar

AI har en unik potential att inte bara förbättra effektiviteten i rekryteringsprocessen utan också att utmana och förändra de fördomar som ofta ligger till grund för beslutsfattande. Genom att analysera data på ett omfattande och nyanserat sätt kan AI identifiera mönster som människor kanske överser, inklusive omedvetna fördomar som påverkar rekryteringsbeslut.

Ett sätt AI kan användas på är genom att utbilda rekryterande chefer/ beställare om dessa fördomar. Genom en interaktiv individanpassad utbildning med en AI-kollega, som har koll på företagets standarder och best practices, kan rekryterande chefs perspektiv vidgas. Detta kan leda till en mer medveten rekryteringsprocess där beslut baseras på objektiva kriterier snarare än subjektiva intryck.

Ett gemensamt ansvar för en mer inkluderande arbetsmarknad

För att uppnå en verklig förändring mot en mer inkluderande och diversifierad arbetsmarknad krävs det ett gemensamt ansvar och samarbete mellan både rekryteringsbolagen och rekryterande chefer.

Företag och rekryterande chefer måste vara villiga att ompröva och förändra sina rekryteringsprocesser, inte bara genom att ta hjälp av teknologin utan också själva aktivt utmana sig själva för att främja inkludering och mångfald. Rekryteringsfirmor bör omfamna dessa teknologier för att förbättra sina urvalsprocesser, samtidigt som de utmanar sina kunder att tänka bredare kring vem som kan vara den bästa kandidaten för en position.

Avslutningsvis

Teknologins framsteg erbjuder en unik möjlighet att omforma rekryteringsprocessen för att göra den mer rättvis, objektiv och inkluderande. Genom att utnyttja kraften i algoritmer och AI kan vi inte bara effektivisera urvalsprocessen utan också bidra till att skapa en arbetsmarknad där mångfald och inkludering inte bara är mål utan verklighet. Där konkret kunskap och praktiska verktyg skalas upp och är tillgänglig för fler. Det är en resa som kräver mod, innovation, och ett åtagande från alla inblandade parter, men resultatet – en mer dynamisk och rättvis arbetsmarknad – är väl värt ansträngningen.

Veronika Ribbing Linder

Boka demo

Vi erbjuder en rad fantastiska tjänster och lösningar som kan skräddarsys efter dina specifika behov. Boka en demo med oss idag och låt oss visa dig hur vi kan hjälpa dig.

Boka demo

Boka en kostnadsfri och förutsättningslös demo och upptäck hur vi kan anpassa våra lösningar för att möta just dina behov och förbättra din verksamhet.