💻 Webinar-alert! Hur psykologiska tester formade en OS-Guldmedaljörs framgång

Påminnelse om SOVAs integritetspolicy för kandidater

Vi vill påminna om en del av integritetspolicyn hos vår testleverantör SOVA när det gäller hanteringen av kandidaters personuppgifter. För att stärka skyddet av personuppgifter och integritet anonymiseras alla kandidaters personuppgifter 2 år efter att de registrerats i systemet.

Det är viktigt att betona att även om kandidaters personuppgifter anonymiseras 2 år efter registrering, bevaras deras testdata fortfarande i systemet. Denna process säkerställer att viktig information för utvärdering och analys finns tillgänglig, samtidigt som kandidatens integritet skyddas genom anonymisering.

Detta åtagande från SOVA att balansera mellan att bevara värdefull testdata och att skydda kandidaters personuppgifter är en central del av deras integritetspolicy. Genom att implementera denna policy understryker SOVA sitt engagemang för dataskydd och transparens.

Det är vår prioritet att hålla er informerade om dessa processer och hur de påverkar er som kandidater. Om det finns några frågor eller om ytterligare förtydliganden behövs gällande hanteringen av era personuppgifter eller testdata, är ni välkomna att kontakta oss direkt. Vår ambition är att säkerställa att ni känner er trygga med hur era uppgifter hanteras, med full insyn och respekt för er integritet.

Vi vill också informera om att vi i undantagsfall har gjort avvikelser från vår standardpraxis för vissa kunder. Dessa avvikelser har beaktats på individuell basis och fortsätter att gälla. Vi strävar efter att vara flexibla och tillmötesgående där det är möjligt, samtidigt som vi upprätthåller höga standarder för dataskydd och integritet. Om ni har specifika önskemål eller frågor kring detta, tveka inte att kontakta oss för mer information.

Boka demo

Vi erbjuder en rad fantastiska tjänster och lösningar som kan skräddarsys efter dina specifika behov. Boka en demo med oss idag och låt oss visa dig hur vi kan hjälpa dig.

Boka demo

Boka en kostnadsfri och förutsättningslös demo och upptäck hur vi kan anpassa våra lösningar för att möta just dina behov och förbättra din verksamhet.

Hur psykologiska tester formade en OS-Guldmedaljörs framgång 🥇

Webinar med OS-guldmedaljören Sara Hector och hennes coach, samt TQ Nordics VD, Carl Magnus Helin.