💻 Webinar-alert! Så balanserar du framgång och välmående – Experternas bästa tips!

Framgångsrik rekrytering på Carlsberg med TQ Nordics Second Opinion 

Att hitta rätt kandidat för varje roll kan vara en utmaning. Jennifer, rekryterande chef på Carlsberg, delar sina erfarenheter av att använda TQ Nordics konsulttjänst Second Opinion.

Genom denna tjänst har hon lyckats säkerställa att rätt kandidat rekryteras men samtidigt utmanats i en objektiv process, och hon berättar hur den har förbättrat och effektiviserat Carlsbergs rekryteringsprocess. 
Jennifer uppskattar särskilt hur tjänsten hjälper till att bekräfta hennes egna bedömningar av slutkandidater. Innan processen drar i gång görs ett arbete för att rekryteringen ska ske kompetensbaserad. Genom personlighets och färdighetstester får hon en djupare förståelse för om kandidaterna objektivt passar för rollen, både på papper och i praktiken. “Det är skönt att få sina egna tankar bekräftade” säger hon. 

Second Opinion hjälper till att matcha rätt kandidat till rätt roll genom självskattningstest och jämförelser med önskade egenskaper. Jennifer framhåller hur detta har effektiviserat rekryteringsprocessen avsevärt. Tjänsten erbjuder ett annat perspektiv på kandidaterna innan anställning, vilket underlättar beslutsfattandet och integreringen av den nya medarbetaren i teamet. Att få en omfattande bild av kandidaterna har visat sig vara ovärderligt för Jennifer och hennes team. 

Processen är både snabb och smidig, vilket är avgörande i en tidspressad rekryteringsmiljö. Återkopplingssamtal efter testerna ger värdefull feedback och ytterligare bekräftelse på chefens egna bedömningar, något som Jennifer uppskattar mycket. 

Jennifer upplevde att Second Opinion gav en matchning mellan kandidat och roll baserat på viktiga karaktärsdrag. Tjänsten hjälpte henne att säkerställa att kandidaten inte bara hade de nödvändiga kvalifikationerna utan också passade in i företagets kultur och krav. TQ Nordics Second Opinion har visat sig vara ett viktigt verktyg för att optimera rekryteringsprocessen och säkerställa att rätt person hamnar på rätt plats. 

Tack Carlsberg för förtroendet och ett bra samarbete!

Boka oss för Second Opinion

Vi är experter på personbedömning och anlitas ofta av såväl rutinerade rekryterare som företagsledare.

Boka demo

Vi erbjuder en rad fantastiska tjänster och lösningar som kan skräddarsys efter dina specifika behov. Boka en demo med oss idag och låt oss visa dig hur vi kan hjälpa dig.

Boka demo

Boka en kostnadsfri och förutsättningslös demo och upptäck hur vi kan anpassa våra lösningar för att möta just dina behov och förbättra din verksamhet.