HEXACO vs Big Five: Vertailu ja selvitys miksi HEXACO on parempi

Verrattaessa HEXACOa Big Five:iin, kahteen psykologian suosituimpaan persoonallisuusmalliin, on tärkeää ymmärtää sekä niiden yhtäläisyydet että erot. Tässä artikkelissa korostamme näiden kahden mallin keskeisiä eroja ja avaamme, miksi HEXACO vaikuttaa paremmalta vaihtoehdolta monissa yhteyksissä. 

Big Five

Arvostaa uusia kokemuksia, taidetta, tunteita, seikkailuja
Itsekuri, velvollisuudentunto, suunnitelmallisuus, organisointi
Energia, positiiviset tunteet, itsevarmuus, sosiaalinen aktiivisuus, innostuneisuus
Myötätuntoinen, yhteistyöhaluinen, ystävällinen, empaattinen
Lähempänä tunteita kuten; viha, ahdistus, masennus, haavoittuvuus

HEXACO

Oikeudenmukaisuus, nöyryys, puolueettomuus
Neuroottisuuden vastakohta
Vastaava Big Five:n kanssa
Vastaava Big Five:n kanssa
Samankaltainen kuin myötätuntoisuus Big Five:ssä mutta sisältää elementtejä anteliaisuudesta ja sopeutumisesta
Sisältää luovuuden ja uteliaisuuden ulottuvuudet, samankaltainen kuin Big Five

Uusi ulottuvuus: Rehellisyys-Nöyryys

Yksi suurimmista lisäyksistä HEXACO-mallissa on Rehellisyys-Nöyryys -ulottuvuus, joka auttaa mittaamaan taipumuksia kuten rehellisyys, nöyryys ja puolueettomuus. Tämä lisä tekee HEXACO:sta voimakkaamman työkalun alueilla, joilla eettisyys ja moraali ovat erityisen tärkeitä, kuten oikeudellisissa ammateissa, terveydenhuollossa ja korkeammissa johtotehtävissä. 

Parempi ennustaminen käyttäytymisestä

HEXACO on osoittautunut ylivoimaiseksi tiettyjen käyttäytymismuotojen, kuten työsuorituksen ja eettisten rikkomusten, ennustamisessa. Rehellisyys-Nöyryys -faktori on erityisen hyödyllinen potentiaalisten epärehellisten käytösmallien tunnistamisessa. 

Kulttuurinen siirrettävyys

Monet tutkimukset viittaavat siihen, että HEXACO-mallilla on parempi kulttuurinen siirrettävyys verrattuna Big Fiveen, mikä tekee siitä sopivamman valinnan kansainvälisille organisaatioille ja monikulttuurisille tutkimuksille. 

Käyttöalueet

Vaikka Big Five on tehokas laajoihin, yleisiin persoonallisuusarvioihin, HEXACO tarjoaa erityisiä oivalluksia, jotka voivat olla ratkaisevia tietyissä ammatillisissa ja henkilökohtaisissa konteksteissa. HEXACO:a käytetään usein tilanteissa, joissa syvällisempi ymmärrys moraalista ja eettisistä asioista on tarpeen. 

Miksi HEXACO on parempi 🎉

HEXACO tarjoaa syvällisemmän ja yksityiskohtaisemman kuvan persoonallisuudesta, mikä voi olla ratkaisevaa rooleissa, joissa persoonallisuuden hienovaraisemmat sävyt voivat vaikuttaa lopputuloksiin ja päätöksiin.
Sisällyttämällä Rehellisyys-Nöyryys -faktorin, HEXACO tarjoaa paremman kyvyn ennustaa käyttäytymistä ja taipumuksia, jotka ovat tärkeitä monissa sosiaalisissa ja ammatillisissa yhteyksissä.
HEXACO:n parempi kulttuurinen siirrettävyys tekee siitä ihanteellisen työkalun globaaleille yrityksille, jotka tarvitsevat ymmärtää ja integroida monimuotoisen joukon työntekijöitä erilaisista kulttuurisista taustoista. 

Yhteenvetona HEXACO erottuu laajempana ja joustavampana työkaluna persoonallisuuden arvioinnissa verrattuna Big Fiveen. 

Sen kyky tarjota syvällisempiä oivalluksia ja ennustaa tiettyjä käyttäytymismalleja tekee siitä ylivertaisen mallin, erityisesti dynaamisissa ja eettisesti vaativissa ympäristöissä.

Karin Gummerus

Varaa demo

Tarjoamme laajan valikoiman palveluita ja ratkaisuja, jotka voidaan räätälöidä juuri sinun tarpeisiisi. Varaa demo tänään ja anna meidän osoittaa, miten voimme tukea sinua parhaalla mahdollisella tavalla.

Varaa demo

Varaa ilmainen esittely ja huomaa kuinka voimme mukauttaa ratkaisumme vastaamaan juuri teidän organisaation erityistarpeisiin.