HEXACO-malli: Vivahteikas kuva persoonallisuudesta

Persoonallisuusmalli “Big (5) Five” on pitkään ollut keskeinen psykometriassa ja sitä käytetään laajasti rekrytointi- ja kehityskonteksteissa. Mutta nykyään puhutaan yhä enemmän HEXACO:sta ja kuudennesta persoonallisuusulottuvuudesta, Rehellisyys – Nöyryys (Honesty – Humility), jota kutsutaan myös H-tekijäksi.

HEXACO on päivitys Big Five -malliin

ja sitä kutsutaan myös Big Five Plussaksi. Se on viime aikoina voittanut suosiotaan sen syvemmän ymmärryksen ja laajuuden ansiosta erityisesti persoonallisuuden Rehellisyys ja Nöyryys -tekijöissä.

HEXACO kattaa kuusi ulottuvuutta:

Sisällyttämällä tämän ulottuvuuden tavoitat kriittiset persoonallisuuspiirteet kuten aitouden, ahneuden puuttumisen ja vaatimattomuuden, jotka kaikki vaikuttavat voimakkaasti työelämään ja korostuvat erityisesti yksilön vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa muiden kanssa.

Tämän H-faktorin avulla saat myös käsityksen siitä, onko henkilön mukava olla keskipisteessä, miten vilpitön ja suorasukainen hän on muita kohtaan sekä henkilön sääntöjen noudattamisen – kaikki piirteitä, jotka ovat erityisen keskeisiä johtajan ominaisuuksissa.

Miksi HEXACO on parempi malli?

HEXACO tarjoaa monipuolisemman kuvan persoonallisuudesta, mikä on ratkaisevan tärkeää ymmärtääkseen yksilöitä syvemmällä tasolla. Rehellisyys-Nöyryys -faktori on erityisen ainutlaatuinen ja merkityksellinen aikana, jolloin eettisyys ja läpinäkyvyys korostuvat yhä enemmän yrityskulttuurissa ja johtajuudessa.

Rehellisyys-Nöyryys -faktorin sisällyttäminen persoonallisuusmalliin tuo selvät edut. Tämän tekijän mittaamisen avulla saadaan kokonaisvaltaisempi kuva yksilön moraalisesta kompassista ja prososiaalisesta käyttäytymisestä samalla kun saadaan viitteitä yksilön tarpeista tunnustusta ja statusta kohtaan.

Henkilöillä H-faktorin asteikon toisella puolella on taipumus välttää manipulointia oman hyödyn saavuttamiseksi ja ovat mieluummin erittäin rehellisiä ja suoria sekä nöyriä ja vaatimattomia esiintymisessään. Kun taas vastakkaisella puolella olevat henkilöt helposti imartelevat muita ja venyttävät sääntöjä päästääkseen eteenpäin työssään ja savuttaakseen tuloksia. Samalla he ovat enemmän arvovaltaa korostavia vuorovaikutuksessaan muiden kanssa ja arvostavat statusta ja tunnustusta suuremmassa määrin.

Sisällyttämällä rehellisyys-nöyryys faktorin persoonallisuuden arviointiin voidaan paremmin ennustaa käyttäytymistä kuten epäitsekkyyttä, solidaarisuutta ja eettistä päätöksentekoa. Tämä ulottuvuus tarjoaa myös käsityksen yksilön suhtautumisesta materialismiin, sosiaaliseen asemaan ja eettisiin pulmiin, mikä on ratkaisevaa monissa työelämän konteksteissa.

Korostamalla rehellisyys-nöyryys persoonallisuuden arvioinneissa mahdollistetaan oikeudenmukaisempi ja monipuolisempi arviointi yksilön luonteesta ja arvoista. Tämä syventää ymmärrystä siitä, miten persoonallisuus vaikuttaa käyttäytymiseen ja vuorovaikutukseen työpaikalla, mikä puolestaan voi johtaa tehokkaampaan johtamiseen, parempaan tiimidyamiikkaan ja lisääntyneeseen työsuoritukseen.

📈Kuinka hyödynnän HEXACO:a henkilöarvioinneissani?

TQ Nordicilla käytämme HEXACO:a psykometrisissä testeissämme tarjotaksemme kattavamman ja luotettavamman analyysin yksilön persoonallisuudesta. HEXACOn avulla voimme tunnistaa ominaisuuksia, jotka ovat tärkeitä, mutta saattavat jäädä huomaamatta muissa malleissa, jotka käyttävät vain viittä faktoria.

Yhteenvetona, vaikka Big Five tarjoaa vankan perustan, HEXACO tarjoaa yksityiskohtaisemman ja eettisen ulottuvuuden, joka on kriittinen nykyajan työympäristön kannalta.

Olemmeko valmiita jatkamaan tämän tekijän sivuuttamista?

Varaa demo

Tarjoamme laajan valikoiman palveluita ja ratkaisuja, jotka voidaan räätälöidä juuri sinun tarpeisiisi. Varaa demo tänään ja anna meidän osoittaa, miten voimme tukea sinua parhaalla mahdollisella tavalla.

Varaa demo

Varaa ilmainen esittely ja huomaa kuinka voimme mukauttaa ratkaisumme vastaamaan juuri teidän organisaation erityistarpeisiin.