💻 Webinar-alert! Så balanserar du framgång och välmående – Experternas bästa tips!

En kandidats upplevelse av TQ Nordics Second Opinion

Vi fick nyligen möjlighet att prata med Amanda, som genomgått en Second Opinion på TQ Nordic.

Hon berättar hur denna utvärdering inte bara gav henne insikter om sig själv utan även förstärkte hennes självbild och trygghet i rekryteringsprocessen. Amanda delar med sig av hur hon upplevde processen, vad hon fann mest värdefullt.
Amanda hade tidigare erfarenhet av olika tester genom åren, men aldrig en så omfattande uppföljning som TQ Nordics Second Opinion erbjöd. Hon beskrev hur tidigare tester oftast varit interna delar av rekryteringsprocesser, medan Second Opinion var något nytt och mycket uppskattat. “Jag tyckte det funkade jättebra,” berättade hon. Trots den extra fasen i rekryteringsprocessen, upplevde hon att det inte tog längre tid och att allt förlöpte smidigt.
En av de största fördelarna med Second Opinion, enligt Amanda, var möjligheten att diskutera testresultaten med en konsult. “Det var väldigt skönt att få prata om det sen,” sa hon. “Man fick en känsla för hur man uppfattas och kunde få bekräftelse på sin egen självbild.” När hon reflekterade över resultaten från personlighetstestet, fann hon att de stämde väl överens med hennes självbild. Det fanns endast en aspekt där hon initialt inte höll med, men genom diskussionen med konsulten kunde hon få en djupare förståelse och insikt. Hon betonade också fördelen med att få en extern bedömning. “Det tyckte jag var ett stort plus, just att det var externt,” sa hon. Att någon med ett nytt perspektiv kunde ge feedback var mycket värdefullt och gav henne en ny nivå av självinsikt.

Amanda upplevde att Second Opinion gav henne både nya insikter och bekräftelse på vad hon redan visste om sig själv. Hon uppskattade särskilt möjligheten att diskutera hur hon tog sig an nya problem och fick en bättre förståelse för hur hon kunde förmedla sina styrkor tydligare. Sammanfattningsvis hade Amanda en mycket positiv upplevelse av Second Opinion. Hon kände att processen var värdefull både för henne själv och för Carlsberg som anställde henne. “Jag har fått det här jobbet för att jag passar jobbet,” avslutade hon med ett leende, och betonade hur viktig en gedigen rekryteringsprocess är för att bygga förtroende och säkerställa rätt matchning.

Den rekryterande chefen på Carlsberg uttryckte stor tillfredsställelse med tjänsten och betonade hur Second Opinion hade hjälpt dem att göra en välgrundad och trygg anställning. Den positiva feedbacken från både Amanda och chefen understryker värdet av TQ Nordics Second Opinion som ett verktyg för att optimera rekryteringsprocessen och säkerställa att rätt person hamnar på rätt plats. Genom denna framgångshistoria blir det tydligt att TQ Nordics Second Opinion kan göra en betydande skillnad i rekryteringsprocessen, både för kandidater och företag.

 

Boka oss för Second Opinion

Vi är experter på personbedömning och anlitas ofta av såväl rutinerade rekryterare som företagsledare.

Boka demo

Vi erbjuder en rad fantastiska tjänster och lösningar som kan skräddarsys efter dina specifika behov. Boka en demo med oss idag och låt oss visa dig hur vi kan hjälpa dig.

Boka demo

Boka en kostnadsfri och förutsättningslös demo och upptäck hur vi kan anpassa våra lösningar för att möta just dina behov och förbättra din verksamhet.